Thao tác lùi xe không chỉ là lùi thẳng xe mà bên cạnh đó bạn còn cần thực hiện những thao tác đánh lái để chiếc xe lùi đúng hướng, đúng vị trí cần dừng.
#Cách_lùi_xe
Tham khảo thêm: http://mayruaxe.org/cach-lui-xe-vao-chuong/

Kỹ thuật lùi xe vào chuồng cực kỳ hữu ích cho người lái mới
Favicon 
mayruaxe.org

Kỹ thuật lùi xe vào chuồng cực kỳ hữu ích cho người lái mới

Thao tác lùi xe không chỉ là lùi thẳng xe mà bên cạnh đó bạn còn cần thực hiện những thao tác đánh lái để chiếc xe lùi đúng hướng, đúng vị trí cần dừng.