Ngày 09 tháng 11 năm 2019, tại trường THCS – THPT Hồng Đức đã diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm 10 năm ngày ra trường của niên khóa 2006 – 2009 với sự tham gia của nhiều cựu học sinh ưu tú...

https://hongduc.vn/hop-mat-ky-....niem-10-nam-ngay-ra-

HỌP MẶT KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG (2009 – 2019)CỦA CỰU HỌC SINH KHÓA 2006-2009 TRƯỜNG THCS - THPT HỒNG ĐỨC
Favicon 
hongduc.vn

HỌP MẶT KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG (2009 – 2019)CỦA CỰU HỌC SINH KHÓA 2006-2009 TRƯỜNG THCS - THPT HỒNG ĐỨC

Ngày 09 tháng 11 năm 2019, tại trường THCS – THPT Hồng Đức đã diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm 10 năm ngày ra trường của niên khóa 2006 – 2009 với sự tham gia