Nếu bạn kí gửi bưu kiện cho Viettel, muốn tra cứu Viettel Post thì có thể tham khảo các cách dưới đây. Lưu ý, các bước hướng dẫn dưới đây thực hiện trên điện thoại, cũng có thể áp dụng cho máy tính, laptop, máy tính bảng.
https://dailymayvesinh.com/tra....-cuu-viettel-post.ht