Bạn đã bao giờ bắt gặp cụm từ hệ thống truyền động AWD và 4WD chưa? Dù có vai trò quan trọng, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về hai hệ thống dẫn động này.
#4wd
Tham khảo thêm: http://mayruaxe.org/he-thong-dan-dong-4wd/

Hệ thống dẫn động 4WD và những điểm chỉ có ở hệ thống 4WD
Favicon 
mayruaxe.org

Hệ thống dẫn động 4WD và những điểm chỉ có ở hệ thống 4WD

Bạn đã bao giờ bắt gặp cụm từ hệ thống truyền động AWD và 4WD chưa? Dù có vai trò quan trọng, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về hai hệ thống dẫn động này.