HAI LẦN MỘT TUẦN:

Sử dụng que thử hoặc bộ dụng cụ kiểm tra để kiểm tra và duy trì cân bằng nước hồ bơi của bạn. Giữ mức độ pH của bạn trong khoảng 7.4 - 7.6.

Kiểm tra và duy trì mức clo miễn phí có sẵn ở mức 1,0 - 3,0 ppm.

Làm trống giỏ skimmer và lá hớt, côn trùng và các mảnh vụn trôi nổi khác từ bề mặt hồ bơi.https://crooksandliars.com/user/vinapool
http://www.ohmstudio.com/users/vinapool
https://ask.fm/tronghoangna30717
https://ok.ru/vinapool
https://www.instapaper.com/p/7981813
https://www.pling.com/u/vinapool/
https://soundcloud.com/vinapool
https://www.projectlibre.com/users/vinapool