kích thước phổ biến của lịch treo tường là bao nhiêu cùng Printgo tìm hiểu vấn đề này

Favicon 
printgo.vn

https://printgo.vn/kich-thuoc-thong-dung-cua-lich-treo-tuong-v231#:~:text=l%e1%bb%8bch%20treo%20t%c6%b0%e1%bb%9dng%201%20t%e1%bb%9d,%c4%91%e1%bb%8bnh%20l%c6%b0%e1%bb%a3ng%2080gsm%20%c4%91%e1%ba%bfn%20100gsm.

lịch treo tường