CHLORINE Một thuật ngữ được sử dụng để mô tả bất kỳ loại hợp chất clo được sử dụng làm chất khử trùng trong bể bơi và nước spa hoặc để tiêu diệt, tiêu diệt hoặc kiểm soát vi khuẩn và tảo. Ngoài ra, clo oxy hóa các hợp chất amoniac và nitơ (người bơi lội và chất thải). xem them http://saigoncons.bravesites.com/
#clohoboi #saigoncons #clogiare #hoachathoboi