Tại sao điều quan trọng là phải giảm hàm lượng clo trong hồ bơi?
Tại sao mức clo trong hồ bơi của tôi quá cao?
Làm thế nào để giảm mức clo
Natri thiosulfate
Hydrogen peroxide
Giảm clo hồ bơi bằng cách thay thế nước hồ bơi
http://saigoncons.bravesites.c....om/entries/hoa-chat-
https://openlibrary.org/people/saigoncons9067