Hiện nay, in logo lên bút chì có cái loại khác nhau. Nhưng về cơ bản chung, một loại phù hợp khi tặng cho bạn bè, phát hành trong nhà trường. Còn lại loại phù hợp trong các công ty nói chung.
http://inquatnhuananhoa000.ove....r-blog.com/2020/07/i