Để trưởng thành những thử thách và thất bại bao giờ cũng là điều cần thiết, bởi vốn dĩ trên hành trình đi đến sự trưởng thành, con người ta bên cạnh niềm vui, hạnh phúc, sự may mắn vẫn còn rất nhiều thử thách và thất bại đang chờ đón ở phía trước.
============
#truongthanh #thatbai #thuthach #khokhan
Tản mạn hay: https://vpluat.com/de-truong-t....hanh-nhung-thu-thach