Nhu cầu sử dụng điện trên toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 đã có mức tăng trưởng 10.6%, dự đoán mức tăng này trong giai đoạn tiếp theo 2021 – 2025 là 8.5% và 2026 – 2030 là 7%. Như vậy, với những con số này, Việt Nam đã trở thành thị trường mở ra cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư năng lượng trong nước và quốc tế. Hãy cùng Gia Cát Lợi tham khảo những thông tin sau đây.https://dautuhanghoa24h.com/th....i-truong-nang-luong-

Thị trường năng lượng có sứ hút như thế nào tại Việt Nam?
Favicon 
dautuhanghoa24h.com

Thị trường năng lượng có sứ hút như thế nào tại Việt Nam?

Việt Nam đã trở thành thị trường mở ra cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư năng lượng trong nước và quốc tế. Hãy cùng Gia Cát Lợi tham khảo những thông tin sau đây.