Thay đổi biển số xe kinh doanh, những điều cần biết?

Trong thời gian tới, sẽ có khoảng 1,6 – 1,7 triệu ô tô kinh doanh vận tải chuyển đổi từ biển số trắng sang nền vàng mới theo quy định mới. Điều này cũng khiến không ít bác tài bối rối khi chưa rõ cách thức chuyển đổi, thủ tục, lệ phí và nơi chuyển đổi.

https://muaxegiatot.vn/thay-do....i-bien-so-xe-kinh-do

Thay đổi biển số xe kinh doanh, những điều cần biết? - muaXegiatot.vn
Favicon 
muaxegiatot.vn

Thay đổi biển số xe kinh doanh, những điều cần biết? - muaXegiatot.vn

Trong thời gian tới, sẽ có khoảng 1,6 – 1,7 triệu ô tô kinh doanh vận tải chuyển đổi từ biển số trắng sang nền vàng mới theo quy định mới. Điều này cũng khiến không ít bác tài bối rối khi chưa rõ cách thức chuyển đổi, thủ tục, lệ phí và nơi chu