Hiện nay, vấn đề cháy nổ tại các chung cư, văn phòng, toàn nhà cao tầng không hiếm gặp, gây thiệt hại nawgnj nề về cả người và của. Do vậy, việc đảm bảo các tiêu chuẩn cửa chống cháy như Nhà nước ban hành là rất quan trọng. Hãy ùng tìm hiểu cụ thể về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Tiêu chuẩn cửa chống cháy TCVN 9383:2012 quy định ra sao?
Favicon 
nhadatmoi.net

Tiêu chuẩn cửa chống cháy TCVN 9383:2012 quy định ra sao?

Tiêu chuẩn cửa chống cháy TCVN 9383:2012 do Nhà nước quy định đầy đủ các yêu cầu, tiêu chí kỹ thuật về loại cửa chống cháy đạt chuẩn sử dụng trong nhà ở.