Đây là bể bơi gia đình có thể tích vừa phải chỉ gần 50 mét khối nước, mà người sử dụng có thể sử dụng đầy đủ công năng.

Thiết bị dùng cho bể bơi gia đình nhà chú Minh https://mootools.net/forge/profile/seapoolvn #seapoolvn #hoboi #beboi

Favicon 
mootools.net

MooTools Forge

MooTools Plugins directory