Nên sử dụng cụ vệ sinh hồ bơi
Bàn chải chà về sinh bể bơi là một dụng cụ chuyên dụng rất cần thiết trong qúa trình làm sạch, dọn dẹp hồ bơi. https://www.creativelive.com/s....tudent/seapoolvn?via
https://www.hackerrank.com/seapoolvn?hr_r=1 #seapoolvn #hoboi

CreativeLive Student Profile
Favicon 
www.creativelive.com

CreativeLive Student Profile