Tiệt trùng bằng khí eo và nguyên lý tiệt trùng của nó
http://noihaptiettrung.net/tie....t-trung-bang-khi-eo-

Tiệt trùng bằng khí EO và nguyên lý tiệt trùng của nó - noihaptiettrung.net
Favicon 
noihaptiettrung.net

Tiệt trùng bằng khí EO và nguyên lý tiệt trùng của nó - noihaptiettrung.net

Tiệt trùng bằng khí EO sẽ đảm bảo được rằng khi các sản phẩm đã qua tiệt trùng có thể tái sử dụng trong điều kiện an toàn và sạch sẽ nhất.