Công nghệ plasma là gì?
http://noihaptiettrung.net/cong-nghe-plasma-la-gi/

Công nghệ plasma là gì? - noihaptiettrung.net tin tức
Favicon 
noihaptiettrung.net

Công nghệ plasma là gì? - noihaptiettrung.net tin tức

Công nghệ plasma là gì? Plasma là một chất khí ion hóa có chứa các nguyên tử electron tự do, các nguyên tử và phân tử trung tính cộng với các ion.