2 yrs ·Youtube

[Hướng dẫn sử dụng]
Giàn phơi thông minh điện tử điều khiển từ xa.
======
Nếu cần lắp đặt giàn phơi thông minh điện tử, giàn phơi điều khiển từ xa thì Tổ Ấm Xanh là lựa chọn hàng đầu.
Website: https://gianphoithongminh.vn/gian-phoi-dien-tu/
Hotline: 0333344443
#toamxanh #gianphoithongminhdientu #gianphoithongminhtoamxanh
https://youtu.be/cspFrqcvTLE