https://gab.com/Vinabookkeeping

Vinabookkeeping (@Vinabookkeeping) • gab.com - Gab Social
Favicon 
gab.com

Vinabookkeeping (@Vinabookkeeping) • gab.com - Gab Social

The latest Gabs from Vinabookkeeping (@Vinabookkeeping). Vina Bookkeeping được thành lập bởi I-Glocal, một Công ty tư vấn hàng đầu của Nhật Bản tại Việt Nam và ông Võ Tấn Hữu, nguyên Phó tổng giám đốc I-Glocal nhằm cung cấp dịch vụ chuyên sâu về ghi