Tin tức thị trường coin ngày 6/12 liệu Bitcoin đã sẵn sang quay lạc mức giá 8,000$ chưa? khi mà thì trường coin luôn có nhiều tin tức xấu
https://huongdandaotienao.com/....tin-tuc-thi-truong-c

Tin tức thị trường coin ngày 6/12: Liệu Bitcoin đã sẵn sàng quay lại mốc 8,000$ chưa? -
Favicon 
huongdandaotienao.com

Tin tức thị trường coin ngày 6/12: Liệu Bitcoin đã sẵn sàng quay lại mốc 8,000$ chưa? -

Vào ngày 4 tháng 12, giá Bitcoin (BTC) bất ngờ tăng mạnh từ 7.080 đô la lên 7,788$ chỉ trong vài giờ. Nhưng đến cuối ngày, giá đã giảm về $ 7.100. Dưới