Đối tượng sử dụng bể bơi đa dạng, thời gian hoạt động khá liên tục nên khi thi công hồ bơi
phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật
http://ourchurchvideos.com/377....01/holston/uprofile.
http://myfishbook.fr/groupes/seapoolvn/… #seapoolvn #xaydunghoboi