Giờ đang đào lỗ sml ra mà bọn này mạnh tay nhỉ vừa mua 3000 máy đào đầu tháng giờ lại mua tiếp 1000 máy đào nữa, lẽ nào Bitcoin lại sắp lên sao hỏa
https://huongdandaotienao.com/....bitcoin-riot-blockch

Bitcoin Riot Blockchain thông báo mua thêm 1000 giàn máy đào -
Favicon 
huongdandaotienao.com

Bitcoin Riot Blockchain thông báo mua thêm 1000 giàn máy đào -

Công ty khai thác tiền điện tử Riot Blockchain đã công bố việc mua thêm 1.000 Antminers Bitmain S17-Pro thế hệ tiếp theo vào ngày 12/12. Điều này hoàn