https://www.facebook.com/photo.....php?fbid=1035439456

Phạm Văn Lượng - Cuối tuần này có Cua Biển nha mn. Ai ăn... | Facebook
Favicon 
www.facebook.com

Phạm Văn Lượng - Cuối tuần này có Cua Biển nha mn. Ai ăn... | Facebook

Cuối tuần này có Cua Biển Cà Mau nha mọi người.
Ai ăn hú mình giao nha!
Lh:0388882722 Mr Lượng