http://gematodiatrofi.hua.gr/w....iki/index.php?title=
https://acrelinux.stream/wiki/....Ho_so_ky_thuat_cong_
https://pediascape.science/wik....i/Ho_so_ky_thuat_con
http://komiwiki.syktsu.ru/inde....x.php?title=Ho_so_ky
https://kikipedia.win/wiki/Ho_....so_ky_thuat_cong_tri
https://elearnportal.science/w....iki/Ho_so_ky_thuat_c
http://parsley.wert.jp/mediawi....ki/index.php?title=H
https://fabnews.faith/wiki/Ho_....so_ky_thuat_cong_tri
http://muorigin-wiki.webzen.co....m/index.php?title=Ho
https://trade-britanica.trade/....wiki/Ho_so_ky_thuat_
Sau khi bạn sử dụng hồ bơi lần cuối và trước lần đóng băng đầu tiên, hãy xả hết nước khỏi máy bơm hồ bơi, máy làm nóng hồ bơi và máy làm nóng hồ bơi. Bất kỳ nước nào còn sót lại trong đường ống và các bộ phận có động cơ của bể bơi có thể gây ra thiệt hại đắt tiền khi nó bị đóng băng. Nước đóng băng nở ra có thể khiến các đường ống này bị nứt và rò rỉ về lâu dài, đồng nghĩa với việc sửa chữa tốn kém.