Cường Oscar    đã tạo mục mới
2 Năm trước đây ·Dịch

Tính toán lưu lượng khí cần xử lý của máy sấy khô khí nén | #máy sấy khí

Tính toán lưu lượng khí cần xử lý của máy sấy khô khí nén

Tính toán lưu lượng khí cần xử lý của máy sấy khô khí nén

Việc lựa chọn máy sấy khí công nghiệp sẽ phụ thuộc phần nào vào lưu lượng máy nén khí sử dụng đi kèm. Đặc biệt, lưu lượng máy sấy khí nén sẽ phải lớn hơn hoặc bằng lưu lượng máy nén khí.