Forum

Chạy quảng cáo Facebook và cách tối ưu chi phí quảng cáo

I - Chi phí quảng cáo trả cho Facebook

1. Cách xác định chi phí chạy quảng cáo trên Facebook
1.1. Các loại chi phí trên mỗi kết quả

Quảng cáo CPC - Chi phí cho mỗi lần nhấp chuột vào quảng cáo (Cost-per-click): Thúc đẩy người dùng mục tiêu đến trang web/ landing page của doanh nghiệp.
CPM Facebook - Chi phí cho 1000 lượt hiển thị quảng cáo (Cost-per-mille): Tăng mức độ nhận diện thương hiệu.
CPV là gì? - Chi phí cho mỗi lượt xem bài viết (Cost-per-view): Truyền tải thông điệp, thu hút người dùng mục tiêu quan tâm.
CPA - Chi phí cho mỗi hành động trên trang (Cost-per-action): Giá mỗi chuyển đổi là gì? Mục tiêu khuyến khích người dung thực hiện hành động như đăng ký biểu mẫu, đăng ký tham gia sự kiện, cài đặt ứng dụng,...
CPL - Chi phí cho mỗi lượt thích trang (Cost-per-like): Tăng like page, thúc đẩy sự phát triển của fanpage doanh nghiệp.
1.2. Cách xác định chi phí chạy quảng cáo

Tổng số tiền chi tiêu
Bạn kiểm soát chi tiêu quảng cáo thông qua ngân sách. Có 2 loại ngân sách là ngân sách trọn đời và ngân sách hàng ngày

Chi phí cho mỗi kết quả nhận được
Bạn kiểm soát chi tiêu quảng cáo thông qua chiến lược giá thầu quảng cáo. Với chi phí trên mỗi kết quả, bạn có thể đảm bảo việc vượt ngân sách mong muốn bằng cách đặt giới hạn chi tiêu cho chiến dịch hoặc tài khoản.

Để tìm hiểu kỹ hơn về chi phí hãy cùng tìm hiểu " https://ori-marketing-agency.yolasite.com/chi-phi-chay-quang-cao-facebook/ "

Reply to this topic Share on my timeline

1 Replies