Forum

Marketing tổng thể, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp

I. Marketing tổng thể là gì?
Marketing tổng thể là công cụ quan trọng để tạo lên thành công của doanh nghiệp ở tất cả mọi mặt, bao gồm vị trí trên thị trường cũng như hình ảnh thương hiệu trong tâm trí khách hàng. https://www.5giay.vn/threads/marketing-tong-the-giai-phap-thuc-day-tang-truong.9702296/ bao gồm Marketing Online và Marketing Offline.
Một chiến lược Marketing tổng thể cần phải đảm bảo những yếu tố sau:
• Nghiên cứu, phân tích sự cạnh tranh thị trường mục tiêu.
• Xác định đúng khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng doanh nghiệp hướng đến.
• Nắm rõ thông tin chi tiết sản phẩm/dịch vụ doanh nghiệp đang cung cấp.
• Biết được điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp.
• Không ngừng theo dõi, kiểm tra hoạt động, chiến lược, khắc phục kịp thời những kết quả xấu.
Bạn muốn triển khai chiến lược marketing tổng thể chưa biết nghiên cứu và phân tích thị trường như thế nào mới chuẩn thì hãy hợp tác với Tư vấn Marketing tổng thể để có kế hoạch Marketing thành công cho hoạt động kinh doanh đơn vị.
https://orimarketingagency1.blogspot.com/2022/09/giai-phap-marketing-tong-on-bay-thuc-ay_5.html

Reply to this topic Share on my timeline

0 Replies

No replies to show