Forum

Reply > Ngày ra mắt Phone 12 sắp tới : có gì đáng quan tâm?