Forum

Reply > 5G hay 120hz ? Lối đi nào cho Iphone 12 ?