Chén nó các anh em , Dr cao ngất ngưởng luôn
https://vhearts.net/forums/thread/8/