Thật ra là game thủ như chúng tôi , mong đợi 120Hz trên màn hình hơn . 4G đã nhanh lắm rồi ...
https://vhearts.net/forums/thread/75/

Vhearts | Mạng xã hội hàng đầu Việt Nam
Favicon 
vhearts.net

Vhearts | Mạng xã hội hàng đầu Việt Nam

5G hay 120hz ? Lối đi nào cho Iphone 12 ?