LAGENCY cung cấp dịch vụ viết bài chuẩn SEO chất lượng!
Đã từng thực hiện các dự án SEO và mong muốn cùng doanh nghiệp xây dựng nội dung giá trị, hữu ích và đáp ứng các yếu tố về SEO, Lagency cung cấp dịch vụ viết bài cho website chất lượng với các tiêu chí:

Luôn nghiên cứu và xác định insight người dùng và tiến hành lên outline viết bài;
Hiểu rõ đặc thù của doanh nghiệp và đặc điểm của sản phẩm, dịch vụ để triển khai nội dung tối ưu nhất;
Sử dụng cách hành văn phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới;
Tối ưu bài viết chuẩn SEO: Chèn từ khóa phù hợp, tối ưu các thẻ Title, Sapo, Heading, Meta, kích thước hình ảnh,…;
Triển khai nội dung theo phương thức Inbound Marketing – thấu hiểu hành trình khách hàng để sản xuất content phù hợp với từng giai đoạn.
Chúng tôi nhận viết bài cho website với các chủ đề đa dạng, ngoại trừ những nội dung vi phạm pháp luật. Dưới đây là một số lĩnh vực LAGENCY đã thực hiện và viết tốt:

Marketing;
Tài chính, ngân hàng;
Nhân sự/Dịch vụ tuyển dụng;
Thủ thuật, hướng dẫn;
Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ;
Toplist, review;
Kỹ năng sống, khái niệm/định nghĩa.
https://www.facebook.com/lagency.vn