Cứ hãy là cô bé có nhiều cảm xúc và nhạy cảm như thế. Không hẳn là tốt nhưng sẽ được sống chân thật nhất trong thế giới của chính mình.

image
image