Khai mở hệ thống Affiliate Marketing , hoa hồng 50% và Event tặng Coin không giới hạn
Chi tiết tại : https://vhearts.net/forums/2/

Best regards!!!