https://news.shockdeals.net/ho....ng-kong-activist-jos

Hong Kong activist Joshua Wong arrested in crackdown on protests, Asia News | SD News
Favicon 
news.shockdeals.net

Hong Kong activist Joshua Wong arrested in crackdown on protests, Asia News | SD News

Một Joshua wong bị bắt , thì cũng sẽ mọc lên hàng trăm , hàng triệu Joshua Wong khác thôi