thăm khám ASO được xem là gì?
đi khám ASO hay còn được gọi là ASLO, viết tắt của Antistreptolysin O: Kháng thể kháng liên cầu. Đó là đi khám thứ đo lượng antistreptolysin O tất cả ở máu bệnh nhân.

bệnh khi bị bệnh viêm cầu thận

khung hình căng thẳng
Phát ban
Sưng, nhức nhối xương khớp
Cao áp huyết
Phù nề
Nước đái bớt, có mặt máu trong nước đái
bệnh khi bị sốt thấp khớp
Sốt cao
Sưng nhức khớp, quan trọng đặc biệt khớp khuỷu tay, khuỷu chân
Phát ban
đau ngực, tim đập nhanh, không thở được
Viêm cầu thận có thể khiến cho bệnh nhân sưng khớp khuỷu bộ hạ

https://vimeo.com/user179691591