Lịch kiêng cử dâm sự bảo vệ thân mạng theo sách "Thọ khang bảo giám".
Đừng nghĩ quan hệ vợ chồng là chính dâm thuận theo lẽ thường mà bình an vô sự mà cũng có những ngày cần phải kiêng khem để tránh rước họa vào thân như giảm thọ, bệnh tật,....Nếu chưa biết hãy lưu lại để vận dụng. Việc chia sẻ những điều thiện lành này giúp bạn tăng thêm phước báu vì thế đừng tiếc chia sẻ cho mọi người cùng biết với nhé #thokhangbaogiam #chanhdam #tadam #damsu #giamtho #phuocbau https://www.utchcmc.org/lich-k....ieng-cu-ai-duc-bao-v

Lịch ngày kiêng cử các việc dâm bảo vệ thân mạng theo thọ khang bảo giám | Blog sức khỏe và du lịch
Favicon 
www.utchcmc.org

Lịch ngày kiêng cử các việc dâm bảo vệ thân mạng theo thọ khang bảo giám | Blog sức khỏe và du lịch

Nội dung cơ bản rằng nếu phạm dâm bao gồm tà dâm, chính dâm(vợ chồng), thủ dâm vào những ngày này thì bị bệnh tật, giảm thọ, mang tai họa cho bản thân, gia đình theo sách "Thọ khang bảo giám".