Quynh Anh    đã tạo mục mới
1 Năm trước đây ·Dịch

Những chuyến đi bỏ mặc tương lai | Đưa nhau đi trốn | #Đưa nhau đi trốn # văn hoá du lịch

Những chuyến đi bỏ mặc tương lai | Đưa nhau đi trốn

Những chuyến đi bỏ mặc tương lai | Đưa nhau đi trốn

Đưa nhau đi trốn dịp tết nguyên đán , dường như sâu trong tiềm thức giới trẻ mải mê vì những lý tưởng phi thực tế mà dần đánh mất đi cả chặng đường dài phía trước .