Công ty Vixfurniture
Website:
SDt: +84-28 668 06 166
Địa chỉ: 22 Nguyen Trung Ngan Street, Ben Nghe Ward, District 1

Gmail: info@vixfurniture.com

VixFuniture là thành viên của DVHGroup - công ty thiết kế và xây dựng công nghiệp hàng đầu Việt Nam. VixFurniture chuyên thiết kế thi công nội thất với các gói dịch vụ cốt lõi nhất. Mang lại những giá trị thực, bao gồm cả tính nhân văn và trách nhiệm đối với khách hàng là điều quan trọng đối với chúng tôi. Tất cả các giá trị đều hướng đến mục tiêu phát triển doanh nghiệp và lợi thế so sánh dài hạn.