1 w ·Translate

Buy limit là gì?
Buy Limit được xem là lệnh dùng để chờ mua, khi áp dụng lệnh này vào trong quá trình giao dịch thì nhà đầu tư có thể mua các sản phẩm có mức giá thấp hơn thị trường. Nếu như mức giá đã giảm xuống và chạm tới mức giá mà bạn đặt lệnh thì vị trí mua lúc này sẽ tự động được mở ra.
#buylimit #hanghoa24
Xem chi tiết tại: https://hanghoa24.com/buy-limit-la-gi/

Buy Limit là gì? Khi nào nên sử dụng lệnh chờ Buy Limit
Favicon 
hanghoa24.com

Buy Limit là gì? Khi nào nên sử dụng lệnh chờ Buy Limit

Buy Limit được xem là lệnh dùng để chờ mua, khi áp dụng lệnh này vào trong quá trình giao dịch thì nhà đầu tư có thể mua các sản phẩm có mức giá thấp