1 w ·Translate

Sell limit là gì?
Lệnh sell limit là lệnh được các nhà đầu tư đặt ra một giá bán cao hơn so với giá thị trường nhằm thu về lợi nhuận. Khi giá tăng lên và chạm đến đúng điểm mà trader đã đặt lệnh thì vị thế bán sẽ được mở tự động.
#selllimit #hanghoa24
Xem chi tiết tại: https://hanghoa24.com/sell-limit-la-gi/

Sell limit là gì? Cách sử dụng lệnh sell limit hiệu quả cao
Favicon 
hanghoa24.com

Sell limit là gì? Cách sử dụng lệnh sell limit hiệu quả cao

Sell limit là một lệnh được các nhà đầu tư đặt ra một giá bán cao hơn so với giá thị trường nhằm thu về lợi nhuận.