1 w ·Translate

FOMC là gì?
FOMC hay còn gọi là Ủy ban Thị trường mở Liên bang – đây là cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang hay còn được gọi là Fed.

Nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường tài chính sẽ luôn theo dõi những tin tức và chính sách tiền tệ của Fed. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu bởi những quyết định của FOMC sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lãi suất và những biến số kinh tế. FOMC quan trọng đến mức có thể sẽ khiến giá USD giao động mạnh tại thời điểm ra tin, do đó mà nó cũng tác động mạnh mẽ tới giá vàng và toàn bộ thị trường tài chính.
#fomc #hanghoa24
Xem chi tiết tại: https://hanghoa24.com/fomc-la-gi/

FOMC là gì? Tác động của FOMC với thị trường tài chính
Favicon 
hanghoa24.com

FOMC là gì? Tác động của FOMC với thị trường tài chính

FOMC hay còn gọi là Ủy ban Thị trường mở Liên bang – đây là cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang hay còn được gọi là Fed