Dầu thô là gì?
Dầu thô hay còn được gọi là dầu mỏ là một loại nhiên liệu hóa thạch chưa qua giai đoạn tinh chế, lọc hay tác động nào. Dầu thô thường được tìm thấy trong lòng đất và chỉ tập trung tại một số khu vực nhất định.

#dautho #ftv
Xem chi tiết tại: https://hanghoa24.com/dau-tho-....la-gi-thi-truong-dau

Dầu thô là gì? Đầu tư, giao dịch dầu thô uy tín - Hàng Hóa 24
Favicon 
hanghoa24.com

Dầu thô là gì? Đầu tư, giao dịch dầu thô uy tín - Hàng Hóa 24

Dầu thô hay còn được gọi là dầu mỏ là một loại nhiên liệu hóa thạch chưa qua giai đoạn tinh chế, lọc hay tác động nào