https://www.trongnv3979.com/20....20/01/1-trieu-like-d

1 triệu like - Đen Vâu
Favicon 
www.trongnv3979.com

1 triệu like - Đen Vâu

Ây.. Đen Vâu
Một cái beat thật chill đưa ta về với bản chất
denvau keep it real, rap theo kiểu đơn giản nhất
Cuộc chơi đi hơi xa, hơn cả thứ mà ta từng mơ về
Bật cho ta con beat, coi denvau tiếp tục làm thơ nà
Con gấu kiếm ăn đủ, thì nó mới có thể ngủ đông
Đại bàng tập đập cánh, trước cả khi nó đã đủ lông
Chịu nhiều vết thương nhất, mới đủ sức làm con sói đầu đàn
...