PEG là gì?
PEG là viết tắt của cụm từ có tên tiếng anh là Price Earnings to Growth- đây là một chỉ số định giá. Nó phản ánh mối quan hệ giữa P/E với tốc độ tăng trưởng thu nhập EPS của cổ phiếu.
#peg #hanghoa24
Xem chi tiết tại: https://hanghoa24.com/peg-la-gi/

PEG là gì? Ý nghĩa và cách tính chỉ số PEG
Favicon 
hanghoa24.com

PEG là gì? Ý nghĩa và cách tính chỉ số PEG

PEG là viết tắt của cụm từ có tên tiếng anh là Price Earnings to Growth- đây là một chỉ số định giá. Nó phản ánh mối quan hệ giữa P/E