Duy Khang Nguyễn  đang cảm thấy Bối rối
1 Năm trước đây ·Dịch

https://www.trongnv3979.com/20....20/02/huong-dan-phon

Hướng dẫn phòng chống virus Corona
Favicon 
www.trongnv3979.com

Hướng dẫn phòng chống virus Corona

Nay bên Mai Hoàng photocopy có in thông tin này cho trường, mình có xin lại file để chia sẻ cho cộng đồng nhỏ của mình. Hi vọng đại dịch này sớm được kiểm soát và đi đến chấm dứt sớm để mọi việc trở lại bình thường.
Cảm ơn bà con đã ủng hộ Mai Hoàng!