Khu du lịch Medi Thiên Sơn nỗ lực trở thành khu du lịch chữa lành đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam. Mang ‘thân khoẻ tâm an” đến khách hàng. Công ty cổ phần Hệ sinh thái sức khỏe Ehealthcare MST: 0109163764 Website: https://medithienson.com/