Bạn P. làm việc tại công ty có trụ sở ở TPHCM có gửi thắc mắc về cho công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật với nội dung: công ty tôi muốn kiểm tra hoàn thuế GTGT được thực hiện trong một năm nhưng không biết có thuộc trường hợp được phép kiểm tra không, mong công ty cho biết kiểm tra hoàn thuế GTGT được thực hiện trong 1 (một) năm đối với các trường hợp nào?

http://hopluat.com/tu-van-thue....-ke-toan/truong-hop-

Trường hợp nào có thể kiểm tra hoàn thuế GTGT được thực hiện trong một năm? - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật
Favicon 
hopluat.com

Trường hợp nào có thể kiểm tra hoàn thuế GTGT được thực hiện trong một năm? - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật

Bạn P. làm việc tại công ty có trụ sở ở TPHCM có gửi thắc mắc về cho công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật với nội dung: công ty tôi muốn kiểm tra hoàn thuế GTGT được thực hiện trong một năm nhưng không biết có thuộc trường hợp được phép kiểm tra không,