Đầu cơ là gì?
Đầu cơ tên tiếng Anh là Speculation- đây là việc mua bán, tích trữ hoặc bán khống cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ… để thu về lợi nhuận. Đầu cơ ảnh hưởng trực tiếp và làm biến động giá trên thị trường. Vì vậy mà nó cũng khiến việc bình ổn thị trường của Nhà nước trở lên khó khăn hơn.
#dauco #hanghoa24
Xem chi tiết tại: https://hanghoa24.com/dau-co-la-gi/

Đầu cơ là gì? So sánh đầu cơ và đầu tư chứng khoán
Favicon 
hanghoa24.com

Đầu cơ là gì? So sánh đầu cơ và đầu tư chứng khoán

Đầu cơ tên tiếng Anh là Speculation- đây là việc mua bán, tích trữ hoặc bán khống cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ… để thu về lợi nhuận.