Kiều Dung Lê Thị  đã tạo mục mới
1 Năm trước đây ·Dịch

Các loại dị ứng cho da và cách khắc phục khi tái phát | #chăm sóc da

Các loại dị ứng cho da và cách khắc phục khi tái phát

Các loại dị ứng cho da và cách khắc phục khi tái phát

Dị ứng là một phản ứng bất thường của hệ thống miễn dịch khi chống lại các chất lạ mà về cơ bản là vô hại đối với cơ thể. Phản ứng dị ứng có thể gây ra các triệu chứng khác nhau